× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Przychodnia Zdrojowa Szczawnica

Sanatorium Uzdrowiskowe Budynek "Adria" dla dzieci - Centrum Wczasowo-Lecznicze SOLAR Sanatorium Uzdrowiskowe

Informacje o komórce

Sanatorium

Sanatorium uzdrowiskowe (oddział uzdrowiskowy) dla dzieci

Funkcja ochrony zdrowia:

 • Leczenie stacjonarne
 • Rehabilitacja stacjonarna

Zakres świadczonych usług:

 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Otorynolaryngologia
 • Pediatria
 • Rehabilitacja medyczna
 • Alergologia
 • Balneologia i medycyna fizykalna
 • Choroby płuc
 • Endokrynologia
 • Reumatologia


Adres

(0-18)-26-224-11
Zdrojowa 10
34-460 Szczawnica

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1