× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Przychodnia Zdrojowa Szczawnica

Sanatorium Uzdrowiskowe Budynek "Julia" - Centrum Wczasowo-Lecznicze SOLAR Sanatorium Uzdrowiskowe

Informacje o komórce

Sanatorium

Sanatorium uzdrowiskowe (oddział uzdrowiskowy)

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie stacjonarne
  • Rehabilitacja stacjonarna

Zakres świadczonych usług:

  • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Otorynolaryngologia
  • Rehabilitacja medyczna
  • Alergologia
  • Balneologia i medycyna fizykalna
  • Choroby płuc
  • Endokrynologia
  • Reumatologia


Adres

(0-18)-26-224-11
Zdrojowa 6
34-460 Szczawnica

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1